Dzień Języka Ojczystego – podsumowanie

236

21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego.
Małgosia Rudy i Anita Kokoszka z kl. 3a zajęły się koordynowaniem tego przedsięwzięcia.  Dziewczyny przygotowały zagadki i quizy językowe, z  którymi mogli się zmierzyć uczniowie na długiej przerwie, a nagrodą za poprawne rozwiązanie zadań były cukierki. Gry i zabawy językowe przygotowane zostały także dla uczniów klasy 4a (przeprowadzili je Małgosia, Anita i Mateusz Miklicz) oraz 1a. Starsi uczniowie z kolei – siódmoklasiści i gimnazjaliści –  zmierzyli się z bardzo trudnym testem sprawdzającym opanowanie zasad  gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętność tworzenia własnego tekstu. Radością napawa fakt, że aż 32 osoby podjęły się rozwiązania zadań. Najwyższą, taką samą  ilość punktów uzyskały Julia Pierz i Milena Kędra, następnie Zosia Filipowicz, zaś na trzecim miejscu znaleźli się Sławek Bąk i  Dominik Brajta. Nad całością działań czuwała p. Katarzyna Markuc.

Cieszymy się bardzo, że tak wiele osób chętnie uczestniczyło w obchodach Dnia Języka Ojczystego
i swoją postawą potwierdziło, że język polski, dbanie o jego czystość i poprawność  są dla nich ważne.