227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

285

27 kwietnia br. uczciliśmy w naszej szkole 227. rocznicę  uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Uczniowie i uczennice z klas 2a, 2b, 3a i 3c pod opieką p. Marzeny Małek i p. Katarzyny Markuc przygotowali część artystyczną,  mającą przybliżyć koleżankom i kolegom doniosłość aktu  uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Na chwilę przenieśliśmy się do XVIII wieku i wysłuchaliśmy relacji dziennikarskiej Mateusza Miklicza i Mateusza Florczaka z Sejmu Wielkiego. Król, w którego wcielił się Sławek Bąk (w asyście ochrony –  Kacpra Radwańskiego), podkreślał wagę zmian wprowadzonych w ustawie zasadniczej. Swoje niezadowolenie zaś z podjętych uchwał manifestował hetman Potocki (w tej roli Michał Bąk).

Recytacja wierszy przygotowana przez uczennice: Karolinę Bąk, Kamilę Kazibudzką, Gabrysię Kadubiec, Oliwię Łuczkę, Paulinę Suską, Darię Wojtowicz,  skłaniała publiczność do refleksji na temat roli Ojczyzny w naszym życiu oraz pozwoliła przenieść się w atmosferę tamtych czasów. Uroczysty nastrój spotkania pomagały budować pieśni patriotyczne śpiewane przez podopiecznych  pana Adama Kuligi:  uczennice oddziałów gimnazjalnych oraz czwartoklasistów. Pięknie zaprezentowali się także tancerze, ubrani w tradycyjne   polskie stroje szlacheckie, którzy zebrali mnóstwo braw za wykonanego poloneza.

W przebieg uroczystości włączyli się również najmłodsi uczniowie naszej szkoły –  pierwszoklasiści bezbłędnie odpowiadali na pytania stawiane w wierszu W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.  Konferansjerem spotkania był uczeń klasy 2b, Dominik Brajta.

Dziękujemy uczniom  za tę uroczystą lekcję patriotyzmu.