Finału Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego „Znam swoje ciało VI”

155

W dniu 8 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku odbył się finałowy etap konkursu „Znam swoje ciało” objęty  patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz Burmistrza Sanoka. Do udziału w drugim etapie zakwalifikowało się 45 uczestników z 3 gimnazjów oraz 9 szkół podstawowych z terenów powiatów: leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego. Zostali oni wyłonieni spośród  137 uczestników etapu szkolnego. W bieżącym roku szkolnym na finalistów czekały 3 różnorodne zadania. W pierwszym z nich musieli się zmagać z tradycyjnym testem wiedzowym – można w nim było zdobyć 63 punkty (2 osoby rozwiązały test bezbłędnie). W drugiej części konkursu uczniowie rozwiązywali komputerowy -interaktywny test dotyczący budowy oka – mogli w nim uzyskać 10 pkt. Etap trzeci sprawdzał praktyczne umiejętności posługiwania się mikroskopem oraz wymagał wiedzy o szczegółach budowy i funkcjonowania narządu, który „ukryty” był w wylosowanym przez zawodnika preparacie. W tej części do uzyskania było kolejnych 7 pkt. Komisja oceniająca poszczególne etapy zmagań w składzie: Barbara Pajda-Skórka, Krystyna Witowicz i Wojciech Stawarczyk po przeprowadzeniu konkursu uznała, iż poziom przygotowania uczniów oraz ich umiejętności były wyższe niż w ubiegłorocznej edycji. Po podliczeniu punktów okazało się, iż cztery nasze uczennice  uzyskały tytuł laureata. Gratulacje należą się:

  1. Laurze Sobolak – kl. 3b
  2. Magdalenie Piątek – kl. 3e
  3. Julii Pierz – kl. 3a
  4. Nikoli Bobik – kl 3d