Konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim lub niemieckim

113

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej oraz klas gimnazjalnych.
2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim lub niemieckim.
3. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I – III
klasy IV – V
klasy VII,VIII i 3G
5. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać: zgodność z tematem, ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania, poprawność językową.
6. Każda praca musi zawierać następujące dane: Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
TERMIN ODDANIA PRAC: do 14 grudnia 2018 r. u nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 20 grudnia 2018 r.

Najciekawsze prace, zostaną nagrodzone i wysłane do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy z którymi współpracuje nasza szkoła.
Prace prosimy przekazywać do p. Magdaleny Wójcik, p. Marzeny Małek i p. Barbary Janus.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !