Moja Babcia, mój Dziadek – zapraszamy do konkursu

235

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Im życzenia pragnę złożyć By sto latek jeszcze żyli!

Choć styczeń jest miesiącem, w którym dominują zimne dni, są w nim przynajmniej dwie daty, które sprawiają, że każdemu robi się cieplej na sercu. Chodzi oczywiście o 21 i 22 stycznia, kiedy obchodzimy święto naszych kochanych Babć i Dziadków.
Zachęcamy gorąco uczniów SP 9 do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – literackim pt. „Moja Babcia, mój Dziadek”.
Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka polskiego, a jego celem jest promocja Dnia Babci i Dnia Dziadka wśród uczniów naszej szkoły, integracja pokoleń, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku do wartości rodzinnych, rozwijanie wyobraźni twórczej.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: klasy I-II – zadanie konkursowe, do wyboru : PORTRET BABCI, PORTRET DZIADKA LUB OBOJGA (praca plastyczna – technika dowolna, format dowolny)
II kategoria: klasy IV-V – LAURKA DLA BABCI i/lub DZIADKA

III kategoria: klasa VII-VIII i kl .III gimnazjum: praca literacka (forma dowolna, np. wiersz, opowiadanie, wywiad, list) o Babci, Dziadku lub Obojgu

Każda praca musi zawierać: imię i nazwisko autora, klasę.

Prace konkursowe należy składać w s.21 lub 25 u p. K. Markuc lub p. E. Wrotniak.

Termin składania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 18.01.2019 r.

Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwag, listę takie kryteria jak: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, samodzielność wykonania, estetyka.
Na zwycięzców czekają nagrody!!!