Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS

249

Mamy wyniki Olimpusa z języka angielskiego i matematyki. Uczniowie naszej szkoły w obydwu konkursach wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami, w związku z czym uplasowali się na bardzo wysokich miejscach w skali kraju.

Z języka angielskiego w kategorii klas piątych wzięło udział aż 1871 uczniów w Polsce.  Szczególne gratulacje należą się podopiecznym pani Marzeny Małek z klasy 5A.

Karolina Nitka – 20 miejsce w kraju,

Amelia Werbowska – 23 miejsce w kraju,

Aleksandra Pelc – 24 miejsce w kraju,

Alan Kruczkiewicz – 32 miejsce w kraju.

W matematyce gratulacje należą się uczniom z klasy

4a Antoni Rajtar – 29 miejsce w kraju,

5a: Karolina Nitka – 28 miejsce w kraju,

8a: Paweł Karaś – 31 miejsce w kraju.

Opiekunką uczniów jest p. Anna Jaklik. ${i{M.${�9 {5${]9 {�${�{e.${59 {�${�9 {,${%{5(${�{�${{}${�{ ${5{�${�{${A{�${�{)${Y{�${�{E${q9 {�.${�{�.${I{�.${�{�.${!{�${�9 {/${ {%/${� {=/${� {M!${u!{Q/${�!{�-${M”{�-${�”{i/${%#{�#${�#9 { $${({ }{�{ �5${,{$<���N