Święto 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty

156

15 marca obchodziliśmy w naszej szkole święto 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości. Zaproszeni zostali: gen. bryg. w st. spocz. January Komański , Wiceburmistrz Miasta Sanoka p. Grzegorz Kornecki, prezes Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich – Anna Darabasz, sierż. w st.spocz. Krzysztof Silarski, prezes Sanockiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich – ppłk Andrzej Iskrowicz oraz członkowie koła, sekretarz Sanockiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Szczepan Wołk, płk Stanisław Osika, mjr Ryszard Pawlak, mjr rez. Tadeusz Wawszkiewicz, st. chorąży sztabowy Mieczysław Przystasz.
Po okolicznościowych przemówieniach pana dyrektora Roberta Hryszki
i p. Grzegorza Korneckiego
odbyła się uroczysta akademia.
Spektakl poetycko-muzyczny został przygotowany przez uczniów klasy 3a, 3b, 3c oraz 5a pod kierunkiem pani K. Markuc, p. M. Małek i p. A. Kuligi. Obrazki z historii Polski miały na celu podkreślić ogromną rolę żołnierzy w dziejach naszego kraju. To oni właśnie, czy w wieku XV, czy też w XX, niezależnie od tego , czy nosili mundury, czy tworzyli regularne oddziały wojskowe, czy też byli skrywającymi swoje twarze konspiratorami, walczyli o wolność Polski i strzegli bezpieczeństwa jej granic.
Spotkanie z okazji święta 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty nabrało wymiaru pięknego i doniosłego wydarzenia w życiu naszej szkoły. Miło było nam usłyszeć z ust p. Generała słowa uznania dla wiedzy historycznej i występów naszych uczniów.
Dziękujemy p. K.Szwan za uszycie kostiumów dla aktorów oraz p. A. Nowackiej za udostępnienie materiałów do dekoracji.
Dziękujemy także uczniom za piękną postawę w czasie akademii.