NABÓR ELEKTRONICZNY

825

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nadszedł czas na rekrutację do SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
LUB PONADPODSTAWOWYCH.

Kolejny raz uczniowie klas trzecich gimnazjum i po raz pierwszy uczniowie klas ósmych naszej szkoły wybierają sanockie szkoły średnie posługując się Internetem.

Termin rejestrowania się naszych uczniów do szkół ponadgimnazjalnych  
lub ponadpodstawowych trwa od 29 kwietnia do 19 czerwca 2019 r., do godziny 15:00.

Podczas Spotkania z Rodzicami dnia 21 maja odbędzie się krótkie szkolenie  dla rodziców i przekazanie podstawowych informacji dotyczących NABORU ELEKTRONICZNEGO. Uczniowie zostaną przeszkoleni z w/w zagadnienia na godzinach wychowawczych.

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej?

 1. Załóż konto na stronie internetowej podkarpacie.edu.com.pl
 2. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
  Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. W wybranych szkołach ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

 • Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz  
  do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o szczególnych osiągnięciach.

Pamiętaj! Zrób to do 25 czerwca 2019 r., do godziny 15:00. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły pierwszego wyboru.

 • Od  5 lipca 2019, od godziny 10:00 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.
 • Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić  
  do 10 lipca 2019, do godziny 14:00.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!


UWAGI !!!

 1. Prosimy zakładać konta używając własnego numeru pesel po wcześniejszym prawidłowym wyborze opcji ucznia gimnazjum lub ucznia szkoły podstawowej!!!
 2. Prosimy po wydrukowaniu z systemu wygenerowanego podania,  podpisaniu przez kandydata i jego rodziców, przed złożeniem w szkole pierwszego wyboru przynieść do sekretariatu naszej szkoły, aby pani sekretarka mogła zrobić kopię dokumentów.
 3. W serwisie dla kandydata dostępny jest również PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU (dokument w formacie PDF – z którym należy się zapoznać. Znajduje się w nim szczegółowy opis krok po kroku, sam proces wyboru szkół/klas, a także szereg bardzo ważnych, dodatkowych informacji).
 4. W przypadku rodzących się pytań wynikających lub związanych z naborem elektronicznym  oraz trudnościami ze złożeniem podania do szkoły średniej (ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej) prosimy o kontakt z koordynatorem szkolnym naboru elektronicznego  – p. Damianem Wojtowiczem.

Życzymy wszystkim przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów dalszej ścieżki edukacji !!!