Konkursy geograficzne organizowane przez nauczyciela geografii p. Iwonę Mermer.

103

I KONKURS

W ramach akcji Sprzątanie świata 2019 odbędą się 2 konkursy organizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej. Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Iwona Mermer (nauczyciel geografi).
Konkurs na krótką bajkę odpadową ( max. 2 strony A4) – dla uczniów klas V – VI.
Konkurs na etiudę filmową nagrywaną telefonem ( 2 minuty) – dla uczniów klas VII – VIII.
Prace konkursowe wraz z załączonymi formularzami i oświadczeniami należy złożyć do nauczycielki p. Iwony Mermer. Istnieje też możliwość złożenia prac do biblioteki szkolnej.
Szkolny etap konkursu zostanie zakończony:
 dnia 19 września 2019 r. w przypadku konkursu na bajkę odpadową,
dnia 15 września 2019 r. w przypadku etiudy filmowej.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do udziału w konkursie.
Załączniki: regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej:
http://www.srodowisko.wrotapodkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/220-sprzatanie-swiata-2019-konkursy

II KONKURS

Szkolny konkurs plastyczny organizowany przez panią Iwonę Mermer „Ratuj Ziemię”. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży szkolnej. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat pogarszającego się stanu środowiska przyrodniczego.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII.
Szkolny etap trwa do dnia 15 września.
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz klasa do której uczeń uczęszcza.
Prace należy złożyć do nauczycieli: p. Iwony Mermer. Istnieje też możliwość złożenia prac do biblioteki szkolnej.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

III KONKURS

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi” organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest między innymi promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.
Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VIII . Szkolny etap trwa do dnia 20 września.
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą i danymi adresowymi szkoły.
Prace wraz z wypełnionymi zgłoszeniami należy złożyć do nauczyciela geografii p. Iwony Mermer. Istnieje też możliwość złożenia prac do biblioteki szkolnej.
Zapraszam do udziału w konkursie.
Załączniki: regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej:
https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/olimpiady-konkursy-zawody/konkurs-plastyczny-odpoczywaj-na-wsi-organizowany-przez-ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/