Kadra szkoły

DYREKCJA

DYREKTOR
mgr Grzegorz Kornecki

WICEDYREKTOR
mgr Barbara Glinianowicz

KADRA SPECJALISTYCZNA

BIBLIOTEKA
mgr Magdalena Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Konieczna

HIGIENISTKA
st. hig. dypl. Dorota Kula

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
mgr Renata Pielech

PEDAGOG
mgr Helena Garbaczewska

PSYCHOLOG
mgr Ewelina Galik

LOGOPEDA
mgr Ewa Kurdyła

SEKRETARZ SZKOŁY
Bożena Michalska

KONSERWATOR
Władysław Ogiela

PRACOWNICY OBSŁUGI
Joanna Kutiak
Alicja Wojtas
Irena Pietrzkiewicz
Grażyna Święs
Regina Cielemęcka
Irena Lisowska
Małgorzata Bielec

ZESPÓŁY PRZEDMIOTOWE

HUMANISTYCZNY
PRZEWODNICZĄCY: mgr Ewa Wrotniak

HISTORIA
mgr Alicja Nowacka
dr Marcin Paszkiewicz

JĘZYK POLSKI
mgr Barbara Glinianowicz
mgr
Monika Sądelska
mgr Ewa Wrotniak
mgr Katarzyna Markuc

MUZYKA/PLASTYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Adam Kuliga

RELIGIA
ks. mgr Paweł Wota
mgr Krystyna Szwan

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE
mgr Maria Wołtosz

WOS
mgr Alicja Nowacka
dr Marcin Paszkiewicz

JĘZYKÓW OBYCH
PRZEWODNICZĄCY: 
mgr Grażyna Kocyła

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Robert Hryszko
mgr Diana Szuryn
mgr Grażyna Kocyła
mgr Marzena Małek

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Barbara Janus
mgr Sabina Jasik-Zając
mgr Magdalena Wójcik

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
PRZEWODNICZĄCY:
mgr Wojciech Stawarczyk

BIOLOGIA/PRZYRODA
mgr Wojciech Stawarczyk

CHEMIA
mgr Barbara Burczyk

FIZYKA
mgr Damian Wojtowicz
mgr inż. Patryk Nisiewicz

GEOGRAFIA
mgr Iwona Mermer – urlop macierzyński
mgr Andrzej Borek

INFORMATYKA
mgr inż. Patryk Nisiewicz
mgr Grzegorz Kornecki

mgr Wojciech Stawarczyk

MATEMATYKA
mgr Jan Bindas
mgr Anna Jaklik
mgr inż. Halina Kubit

ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Grzegorz Kornecki

EDB
mgr Damian Wojtowicz
dr Marcin Paszkiewicz

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
PRZEWODNICZĄCY:
mgr Arkadiusz Socha

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Ryszard Karaczkowski
mgr Daniel Rakoczy
mgr Arkadiusz Socha
mgr Adam Słoniewski
mgr Marcin Zapał