Kadra szkoły

DYREKCJA

DYREKTOR
mgr Grzegorz Kornecki

WICEDYREKTOR
mgr Robert Hryszko

KADRA SPECJALISTYCZNA

BIBLIOTEKA
mgr Magdalena Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Konieczna

HIGIENISTKA
st. hig. dypl. Dorota Kula

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
mgr Renata Pielech

PEDAGOG
mgr Ewa Kurdyła

PSYCHOLOG
mgr Ewelina Galik

LOGOPEDA
mgr Ewa Kurdyła

SEKRETARZ SZKOŁY
Bożena Michalska

KONSERWATOR
Władysław Ogiela

PRACOWNICY OBSŁUGI
Joanna Kutiak
Alicja Wojtas
Irena Pietrzkiewicz
Grażyna Święs
Regina Cielemęcka
Irena Lisowska
Małgorzata Bielec

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

HUMANISTYCZNY
PRZEWODNICZĄCY: mgr Ewa Wrotniak

HISTORIA
mgr Alicja Nowacka

JĘZYK POLSKI
mgr Ewa Wrotniak
mgr Katarzyna Markuc

MUZYKA/PLASTYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Adam Kuliga

RELIGIA
mgr Krystyna Szwan

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE
mgr Maria Wołtosz
mgr Beata Kornecka
mgr Mariola Pankiewicz

WOS
mgr Alicja Nowacka

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Robert Hryszko
mgr Grażyna Kocyła
mgr Marzena Małek

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Barbara Janus
mgr Magdalena Wójcik

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
PRZEWODNICZĄCY:
mgr Wojciech Stawarczyk

BIOLOGIA/PRZYRODA
mgr Wojciech Stawarczyk

CHEMIA
mgr Barbara Burczyk

FIZYKA
mgr Damian Wojtowicz

GEOGRAFIA
mgr Iwona Mermer

INFORMATYKA
mgr inż. Patryk Nisiewicz – urlop bezpłatny
mgr Grzegorz Kornecki

mgr Karol Szałajko
mgr Wojciech Stawarczyk

MATEMATYKA
mgr Jan Bindas
mgr Anna Jaklik

ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Grzegorz Kornecki

EDB
mgr Damian Wojtowicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Ryszard Karaczkowski
mgr Arkadiusz Socha
mgr Adam Słoniewski

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Elżbieta Gierard-Przybyła

ŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Diana Szuryn