Terminy spotkań

SPOTKANIA Z RODZICAMI

05.09.2017; 07.11.2017; 19.12.2016 (z RODZICAMI UCZNIÓW ZAGROŻONYCH); 25.01.2018; 20.03.2018; 12.05.2018